Get Adobe Flash player

Hvem er vi ?

Institutionsbeskrivelse 2016 / 2017

 

udarbejdet under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf og efter at Folketinget har vedtaget Pædagogiske Læreplaner for daginstitutioner i Danmark og efter retningslinierne for daginstitutionerne i landet Slesvig-Holsten ” Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen ”.

 

 

Indholdsfortegnelse

 

 

 

1.        Forord - lidt historie.

 

2.       Vores vision.

 

3.        Adresse.

 

4.        Indre og ydre rammer – institutionsbeskrivelse.

 

5.        Bedriftsintern struktur.

 

5.1     Fritidshjemsafdelingen.

 

5.2      Klubafdelingen.

 

5.2.1   Fritidsklubben.

 

5.2.2   Ungdomsklubben.

 

5.2.3 Samarbejde med Jes Kruse Skolens heldagsskole ”Egernførde fritidstilbud”

 

5.2.4 Børnenes og de unges medbestemmelse 

 

6.         Åbningstider.

 

7.         Finansiering.

 

7.1       Kontingent.

 

7.2       Budget.

 

8.         Personale.

 

8.1       Personalepolitik.

 

9.          Aktiviteter og arrangementer.

 

 10.        Handle- og læreplaner

 

10.1      kort om SMTTE

 

10.1.1   SMTTE Planlægning

 

10.1.2   SMTTE Gennemførelse

 

10.1.3    Hvad er vores mål med læreplanen?

 

11.          Forældresamarbejde

 

12.         Slutord.

 

 

1. Forord – lidt historie

 

Indtil krigen i 1864 er hele Sønderjylland dansk, men bliver 1866 en preussisk provins. Folkeafstemningen i 1920 resulterer i, at Sønderjylland for første gang i historien deles. Nordslesvig bliver genforenet med Danmark, og Sydslesvig kommer til at høre under Tyskland.

I Sydslesvig er der efter folkeafstemningen et stort antal dansksindede tilbage. Nogle flytter nordpå til Danmark, men de fleste bliver i deres hjemstavn og danner en række foreninger. I 1923 dannedes de ”Mellemslesvigske Ungdomsforeninger” som senere blev til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

SdU stabiliserede sit arbejde gennem etablering af institutioner og idrætsanlæg efter 2. verdenskrig. Den 22. oktober 1949 blev SdU’s første ungdomshjem, nemlig KFUM´s ungdomshjem i Flensborg, officielt indviet. Allerede i starten af 1950´erne efterlyste man på SdU´s hovedsendemandsmøde flere ungdomshjem i Sydslesvig. Det blev optakten til, at der fra 1950´erne til midt i 1960´erne blev etableret en række fritidsinstitutioner i Flensborg og de større byer i Sydslesvig. Dengang blev institutionerne kaldt ungdomshjem, senere fritidshjem. Ideen kom fra Danmark, hvor man midt i 1950´erne etablerede ungdomsklubber på grund af den høje ledighed blandt unge, primært for at få dem væk fra gadehjørnerne. Disse klubtilbud blev med tiden til et fast socialpædagogisk tilbud til både lidt ældre børn og unge. 2015 besluttede SdU’s styrelse at kalde husene for Børne- og Ungdomshuse. Et mere tidssvarende begreb set i lyset af husenes mangfoldige opgaver i forbindelse med det danske børne- og ungdomsarbejde i Sydslesvig.

Det gamle danske ungdomshjem, fritidshjem og nuværende Børne- og Ungdomshus i Egernførde blev oprettet i 1957 / 1958 og indviet den 23.august 1958.

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger er i dag paraplyorganisationen for de danske foreninger i Sydslesvig med ca. 12000 medlemmer, og står for driften af i alt 11 Børne- og Ungdomshuse med ca. 1200 tilmeldte børn og unge.

 

 

 

2. Vores vision

 

Børne- og Ungdomshuset i Egernførde har eksisteret siden 1958. I løbet af de sidste årtier har husets opgaver forandret sig meget. Dette skete dog på lige fod med en accelererende samfundsudvikling og brugernes givne forandrede krav. I starten fungerede Børne- og Ungdomshuset som et rent ungdomshjem med fokus på de unge, og med åbningstider om eftermiddagen og om aftenen. I dag er huset et sted for alle aldersgrupper fra 6 år og opad, med åbningstider tilpasset til de forskellige behov, med et trygt og udviklende miljø, hvor der er kvalitet i og helhed mellem dagtilbud, kulturformidling, uddannelses - og fritidsaktiviteter. Børne- og Ungdomshuset  har siden 1958 været et sted, hvor mindretallets børn og unge efter skoletid havde en mulighed for at møde deres skolekammerater i deres fritid i en omgivelse, som var præget af det danske sprog og dansk kultur. Et sted hvor de kunne opleve og leve en danskpræget hverdag ud over deres normale skoletid, præget af en åben, venlig og fordomsfri dialog mellem brugere, forældre, personale og samarbejdspartnere.

Børne- og Ungdomshuset er et sted, hvor man møder vennerne, oplever at være en del af et fællesskab, har det sjovt, har spændende aktiviteter og har mulighed for fri leg og andre aktiviteter indenfor de ressourcer, som bliver stillet til rådighed af SdU.

Karakteriseret via kvalitet, synlighed og sammenhæng anser vi vores arbejde som en opgave, hvor målet er at børn og unges behov for oplevelse og udvikling tilgodeses så optimalt som muligt.

Ud over det er det vores holdning, at denne vigtige opgave for mindretallet her på stedet ligger hos Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og dermed hos os. Dette er ikke kun historisk begrundet, men i en særdeles høj grad også i, at Børne- og Ungdomshuset til daglig bliver frekventeret i en høj grad.  Vi har i de sidste år modtaget utrolig gode tilbagemeldinger fra såvel børn, unge og forældre. Dette giver os et indtryk af, at det danske mindretal i Egernførde har brug for os, og at vi i denne sammenhæng ser frem til, at blive en fast del af de fremtidige nye strukturer, som skal etableres i Egernførde.

 

 

 

3.  Adresse

 

SdU’s  Børne- og Ungdomshus

Hans Chr. Andersen vej 6a

24340 Egernførde –D-                                                                                                                              

 

Tlf. 04351-476330      kontor

Tlf. 04351-476332      personale

Tlf. 04351-476331      børnetelefon

Tlf. 04351-8998616    fax

 

Em@il:   Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Hjemmeside: www.egernfoerdefrit.eu

 

 

 

4. Indre og ydre rammer - institutionsbeskrivelse

 

SdU’s Børne- og Ungdomshus er beliggende på Hans Christian Andersen vej i den nordlige del af byen Egernførde. Det nye hus blev oprettet i 2002 og ligger tæt på et naturområde på ca. 2000 m2, som siden 2008 er blevet en del af vores udeareal og dermed en spændende udfordring for vores børn og unge. Der er ikke langt til en skov, sø, strand og andre arealer med rekreativt formål. Selve Hans Chr. Andersen vej bliver også kaldt for ”det danske hjørne” i Egernførde, da forskellige danske foreninger som f.eks. kulturforeningen SSF, Egernførde UF , Egernførde badmintonklub, husmoderforeningen, mindretallets politiske parti SSW, Brdr. Broust børnehaven og den danske Jes Kruse Skole også er beliggende på vejen. Selve naboskabet er ellers præget af mindre og større virksomheder. Til centrum af byen Egernførde kan man nå til fods i løbet af 10 minutter. Her findes der en svømmehal, en inlinerbane, en biograf, museer og en gågade med forskellige indkøbsmuligheder. En klatreskov er også tæt på.

Selve huset er et to plans hus med i alt ca. 400 m2. Stueetagen råder over et fællesrum, et lille depot, et køkken, en bryggers, to garderoberum med i alt 48 garderobepladser,to wc’er samt en bred gang og en trappe op til anden sal. Første sal råder over flere klubrum, en tumlestue, et hobbyrum, to mindre depoter, to wc’er, en bred gang samt kontor, personalegarderobe og personale wc inkl. brusebad.

Børne- og Ungdomshusets udeareal er ca. 3500 mtr2 stor og består af en stor sandkasse med integrerede klatrestænger, en boldbane med bander på 6 x 16 m, egnet til fodbold, basketbold, hockey, badminton osv. Ud over det står der et klatrestativ og en balancerbjælke, bænke og borde samt to redskabsskure og et værksted til rådighed. Børne- og Ungdomshuset kan benytte sig af SdU sportspladsen med to fodboldbaner og et håndboldfelt, som ligger lige over gaden, og af Jes Kruse Skolens store boldspilhal samt klasselokaler, som ligger lige ved siden af fritidshjemmet. For fuldstændighedens skyld skal der nævnes, at fritidshjemmet råder over et køretøj til transport af børn til ture, besøg og udflugter.

Alle børn og unge på institutionen har imod betaling mulighed for at deltage i en frivillig madordning som dog sker i Jes Kruse Skolens regi. Der udkommer madplaner alle 14 dage. Herfra kan man vælge, hvilke dage man vil spise. Deltagelsen i madordningen kræver en bindende tilmelding. Hos børn med særlige behov (allergier, vegetarer) forventes der af forældrene, at de i en særlig høj grad er opmærksom på madplanen, og selv tager et medansvar i samarbejdet med personalet.

Idet vi er en institution i og for det danske mindretal i Sydslesvig hhv. Egernførde og omegn, er en af vores primære opgaver også at formidle dansk sprog og kultur, men kulturformidlingen sker ikke kun ud fra et mindretals syn, med udelukkende sigte på det danske. Den tager implicit også højde for de kulturpåvirkninger vi bliver udsat for gennem flertalsbefolkningen og den overalt tilstede værende globalisering, som vi alle er en del af. Institutionens sprog skal være dansk. At overholde dette krav er dog ikke så nemt i et tysk samfund. Derfor arbejder vi efter princippet ” så meget dansk som muligt og så lidt tysk som nødvendigt”. Kulturbegrebet interpreterer vi således, at vi skal formidle en meget dansksindet, danskorienteret og danskpræget mindretalskultur, som er opstået i Sydslesvig i de sidste årtier. Her udgør formidling af det danske sprog en væsentlig del af vores arbejde.

Vi arbejder tæt sammen med Jes Kruse Skolens heldagsskolevirksomhed og vores fælles fritidstilbud kalder vi for ”Egernførde fritidstilbud”. Vi oplever os selv som en integreret institution, som arbejder på tværs og er en vigtig del af alle afdelinger indenfor Egernførde fritidstilbud.

 

 

 

 

5. Bedriftsintern struktur

 

5.1 Fritidshjemsafdelingen

 

Fritidshjemsafdelingen er oprindelig normeret til 45 børn. Fritidshjemstilbudet er et pasningstilbud, et socialt tilbud og et pædagogisk tilbud til børn med dansk skolegang. Børnene indgår i en kontrolleret pædagogisk pasningsordning. Det væsentlige i dette tilbud er den betryggende pasning og de spændende tilbud til børnene, som skal fremme deres udvikling, trivsel og selvstændighed. Fritidshjemstilbuddet kaldes også for den ”store fritidspakke” indenfor Egernførde fritidstilbus.

Børnene passes i Børne- og Ungdomshusetsi henhold til de gældende regler, bestemmelser og love. Børnene får dagligt tilbudt middag og drikkevarer. Børn der er tilmeldt til fritidshjemsafdelingen - (ikke klubber) -, er omfattet af den lovpligtige ulykkesforsikring (gesetzliche Unfallversicherung). Forsikringen svarer til den, børnene også er omfattet af i skoler og børnehaver. Det er særdeles vigtigt for barnet/børnene, at forældre og personale indgår i et tillidsfuldt samarbejde og sørger for gensidigt at informere hinanden. Børne- og Ungdomshuset skal oplyses om evt. kroniske sygdomme, medicinbehov og andre forhold i forbindelse med barnets sygdom. Hver sygdom, særligt hver smitsom sygdom, skal omgående meddeles Børne- og Ungdomshuset.. Desuden skal Børne- og Ungdomshuset ligeledes omgående få meddelt, hvis barnet ikke fremmøder af andre grunde. Børn med smitsomme sygdomme må ikke komme i Børne- og Ungdomshuset  Undtagelser kræver særlige aftaler og tilladelse.

 

 

 

5.2 Klubafdelingen

 

Klubtilbuddet henvender sig til alle børn og unge med dansk skolegang eller med en anden tilknytning til det danske mindretal i Sydslesvig.

Klubtilbuddet er et fritidstilbud, som retter sig til børn og unge fra 10 år og opad uden en virkelig fast grænse mht. alderen. Dette tilbud er struktureret således, at det skal fremme den alsidige udvikling og selvstændighed, og det skal fremme evnen til at gå ind i et forpligtende fællesskab. Børn og unge, der er tilmeldt til en af klubberne er ikke omfattet af den lovpligtige ulykkesforsikring. Ud over det bliver fremmødet af klubmedlemmer ikke protokolleret af fritidshjemspersonalet. Klubberne er et fritidstilbud til de unge og ikke et pasningstilbud til forældrene. Klubmedlemmer kan komme og gå efter behov. Optagelsen i klubberne er kontingentpligtig. Om et barn kan optages i en af klubberne vurderes af personalet på Børne- og Ungdomshuset i samarbejde med forældrene. Klubbernes åbningstider afviger til dels fra fritidshjemsafdelingens åbningstider. 

 

 

 

5.2.1 Fritidsklubben

 

Fritidsklubbens tilbud retter sig principielt til børn fra  11 til 13 år. Her kan børnene komme og gå som de vil indenfor åbningstiderne. Der er fortrinsvis tale om et godt og nuanceret fritidstilbud til medlemmerne.

 

 

 

 

5.2.2 Ungdomsklubben

 

Ungdomsklubben tilbud retter sig til unge fra 13 år og opad. Aktiviteterne i ungdomsklubben er præget af en pædagogisk kvalificeret og meningsfyldt beskæftigelse, som tager udgangspunkt i de unges egne ønsker. De unge må komme og gå indenfor klubbens åbinstid.

 

 

 

 

 


5.2.3 Samarbejde med Jes Kruse Skolens heldagsskole ”Egernførde fritidstilbud”

SdU’s Børne- og Ungdomshus er en fast bestanddel af Egernførde fritidstilbud. Ud over institutionens tilbud til børn og unge har eleverne på Jes Kruse Skolen mulighed for at vælge sig ind til forskellige aktiviteter indenfor skolens heldagsskolen. Tilbud som f.eks. en madordning og lektiehjælp er obligatorisk. Til dels i fællesskab med skolens personale, til dels alene, står Børne- og Ungdomshusets personale for forskellige og skiftende arrangementer på skolen. Det tætte samarbejde sikrer at der ikke mindst af hensyn til den økonomiske udfordring, som ligger i sagen, opstår dobbelte strukturer i fritidstilbuddet.

 

 

 


5.2.4 Børnenes og de unges medbestemmelse

For os er det væsentligt, at udviklingen og tilrettelæggelsen af børns og unges medbestemmelse betragtes som en udviklingsproces og ikke en tilstand, som etableres fra den ene dag til den anden. I fritidsklubben og i ungdomsklubben er der åbne møder, hvor der er mulighed for alle involverede at formulere ønsker, krav, visioner og ris og ros over for hinanden.At lytte til hinanden er en fast bestanddel af vores arbejde.

Ud over det har børnene og de unge mulighed for at bruge en ris og ros kasse. Her kan de formulere positivt og negativt og det endda anonym, hvis de så vælger det. Medbestemmelse kan kun ske, hvis aktørerne mødes på øjenhøjde og tager hinanden alvorligt og har forståelse for hinandens argumenter. En sikret medbestemmelse for os er ikke et klubråd, et børneråd, et elevråd eller andet som kun er etableret på grund af, at det skal være sådan i henhold til lovgivninger, bestemmelser osv.

 

 

 

6. Åbningstider

 

Fritidshjem

Mandag til fredag fra kl.11:00 til kl.18:00

Fritidsklub

Mandag til fredag fra kl.15.10 til kl.18:00

Fredag fra kl.15:10 til kl.20:00

Ungdomsklub

Mandag til fredag fra kl.13.10. til kl.18:00 (planlagte aktiviteter til kl. 15:10 kun i forbindelse med heldagsskolen)

Fredag fra kl.13.10. til kl.20.00

I ferierne:

Institutionen åbner kl.07:30 i ferierne og lukker kl.16:30. Alle elever på Jes Kruse Skolen har mulighed for at deltage i en feriepasning hvilket kræver en tilmelding. Til dels er feriepasningen allerede en del af Egernførde fritidstilbud. Feriepasningen er kontingentpligtig. 

Børne- og Ungdomshuset er lukket på helligdage. I skolernes sommerferie er fritidshjemmet lukket i 15 arbejdsdage  i træk. Institutionen er lukket i juleferien fra den første feriedag indtil den første hverdag efter nytår. 

 

 

 

7. Finansiering

 

Fritidshjemmet finansiering er afhængig af forskellige faktorer og sætter sig sammen af tilskud til driften og personaleomkostninger fra landet Slesvig – Holsten, tilskud fra de forskellige byer og kommuner fra vores børn og unges bopæl, tilskud fra den danske stat og kontingentindtægter. Ud over det findes der en del fonde og legater, som støtter vort arbejde.

 

 

 

 

7.1 Kontingent

 

Børn og unge registreres som medlemmer og der opkræves kontingent. Forældrebidraget for fritidshjemsbørn udgør for tiden 179,00 € per måned.

Forældre, der ønsker deres børn optaget i fritidshjemsafdelingen, kan søge deres kommune / by om kontingentnedsættelse i henhold til de gældende regler for amtet Rendsborg – Egernførde. Ud over det ydes der søskenderabat. Hvis der er betalt kontingent for et fritidshjemsbarn, hvis fravær er undskyldt, holdes pladsen fri indtil den efterfølgende måned, regnet fra den dato, barnet sidst var i fritidshjemmet. Forældre kan i særlige tilfælde søge om, at pladsen holdes fri over en længere periode. Møder et barn ikke op i fritidshjemsafdelingen i mere end 6 uger, uden at forældrene har henvendt sig til Børne- og Ungdomshuset, kan fritidshjemspladsen gives til et andet barn, idet aftalen derved betragtes som opsagt. Er forældrene i restance med mere end 3 månedskontingenter vil institutionen opsige pasningsaftalen.

Fritidsklubkontingentet udgør for tiden 50,00 € per måned og ungdomsklubkontingentet er på 10,00 € per måned. Er man i restance med klubkontingentet i mere end tre måneder ophører medlemskabet automatisk.

 

 

 

7.2 Budget

 

Børne- og Ungdomshuset råder over en rammebevilling som bliver stillet til rådighed af SdU. Rammebevillingen dækker udgifter til vedligeholdelse, varme, el og vand, rengøring og nyanskaffelser, kontorholdsudgifter, telefonomkostninger samt beskæftigelsesmaterialer og udgifter i forbindelse med klubarbejdet.

 

 

 

8. Personale

 

For tiden er der ansat 3 pædagoger og 5 medhjælpere på stedet. Herved handler det sig til dels om fuldtidsstillinger, til dels om deltidsstillinger, lige efter i hvad for at arbejdsområde medarbejderen indgår.

Ud over det fastansatte personale har vi en del faste vikarer, der træder til, når der er brug for dem, som f. eks i tilfælde af sygdom. Ind i mellem møder man også praktikanter i vores hus. Det er muligt for unge, at absolvere deres frivillige sociale år hos SdU og dermed også hos os.

 

 

 

8.1 Personalepolitik

 

Vores personalepolitik tager udgangspunkt i forskellige faktorer. For det første er det lovgivningen (KiTaG) der siger, at der skal være ansat uddannede pædagoger på en offentlig godkendt institution. Her på stedet er der ansat 3 uddannede pædagoger. Ud over det er der tilknyttet mindst en pædagogmedhjælper til hver pædagog. For det andet skal vi også tage udgangspunkt i SdU’s personalepolitik, arbejdskontrakter og stillingsbeskrivelser mm. Disse kan rekvireres på skrift. Her på institutionen vægter vi højt, at hele personalet kan indgå i en overordnet arbejdsproces, at alle er i stand til at træffe beslutninger og tage ansvaret for deres arbejdsområde, samt at alle viser, at de bevidst vil være og er en del af personaleholdet her på stedet. Vi favoriserer en sund blanding af forskellige generationer, fordi vi på den måde sikrer os et godt forhold mellem moderne nytænkning og værdifulde erfaringer i vores daglige arbejde. Vores bestræbelser går altid ud på, at personalet hat et godt forhold og tillid til hinanden således, at vort arbejde med børn og unge kan gå op i en højere enhed.

 

 

 

 

9. Aktiviteter og arrangementer

 

Vores aktiviteter og arrangementer tager udgangspunkt i forskellige faktorer. Til dels er de planlagt og indbundet i Jes Kruse Skolens heldagsskole, i grunden som en slags undervisning. Efter skoletiden tager de dog udganspunkt i det, der karakteriserer fritidspædagogikken og det er

 

 

→ at børn mødes på tværs af alder

→ at der arbejdes med barnet i fællesskabet

→ en børneperspektiveret pædagogisk praksis

→ at der stræbes efter at give børn en meningsfuld fritid

→ at der er rum og frihed til børns leg og udfoldelse

→ ønsket om at være en kompenserende foranstaltning for socialt udsatte børn

→ at den udspiller sig på en særlig arena mellem skolens undervisning og hjemmet.

Børne- og Ungdomshuset som institution har et medansvar for det enkelte barns dannelse.

Som det fremgår både af loven i Danmark og retningslinjerne i Slesvig-Holsten lægges der specielt vægt på 6 hovedområder i det pædagogiske arbejde som for os er gældende for fritidshjemsafdelingen, klubafdelingen og alle arrangementer og aktiviteter inden for heldagsskolen.

1. Barnets alsidige personlige udvikling

2. Sociale kompetencer

3. Sprog og kommunikation

4. Krop og bevægelse – Børns sansemotoriske udvikling

5. Natur og naturfænomener

6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Her må vi være os bevidst om, at grænserne mellem de forskellige områder er flydende og mange gange overlapper hinanden. 

 

 

 

10 . Handle- og læreplaner

Udgangspunkt for vores pædagogiske arbejde er det enkelte individ. Ved hjælp af iagttagelser danner vi os et billede af den enkeltes muligheder og behov. Det vigtigste for børn og unge er at være med. Afviste børn klarer sig dårligere end andre og her spiller vi som fritidsinstitution en vigtig rolle. Det afgørende er ikke om der spilles fodbold eller danses gruppedanse, det vigtigste er, at der er gruppeprocesser i gang, som kræver samarbejde, konkurrence og uegennyttighed, og at der er voksne til at guide og støtte. I samarbejde med forældrene og udgående fra subsidiaritetsprincippet prøver vi på at iværksætte handle- og læreplaner sådan, at en optimal udvikling kan finde sted på en måde, at vi er med til at give børnene og de unge de oplevelser og udfordringer, der fremmer deres udvikling. Læreplaner udarbejder vi efter SMTTE-modellen.

 

 

10.1 Kort om SMTTE

SMTTE er en model til planlægning og udvikling. Når man anvender SMTTE, skal man konkretisere sine mål og fokusere på, hvad det er, man skal sanse, se, høre, føle, mærke på vejen mod målet. SMTTE er en dynamisk model, hvor man springer frem og tilbage mellem de fem elementer. Modellen kan anvendes på alle niveauer i arbejdet med børn og unge.

 

 

 

 

 

10.1.1 -SMTTE-  Planlægning

 

SMTTE er en dynamisk model, hvor man har mulighed for frit at bevæge sig mellem modellens forskellige elementer, så det passer til konteksten. SMTTE kan bruges til at konkretisere mål og sørge for, at der på en dynamisk måde bliver skabt sammenhæng mellem det, man ønsker at opnå, og de tiltag og handlinger, man planlægger, for at opnå det. Det særlige ved SMTTE er begrebet ”tegn”, hvor man konkretiserer målene ved at overveje, hvad det er, man skal holde øje med på vejen mod målet. Tegnene bliver både en hjælp i planlægningsarbejdet og undervejs i forløbet, hvor man kan justere, hvis man ikke ser, hører og mærker det ønskede.

 

 

 

 

10.1.2 -SMTTE-  Gennemførelse

 

SMTTE består af fem elementer: Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag og Evaluering. De forskellige elementer i planlægningsprocessen er afhængige af hinanden og indbyrdes forbundet. Det ideelle er, at kategorierne støtter hinanden. Således vil målsætningen ofte hænge sammen med en beskrivelse af sammenhængen. Tiltagene bør understøtte de mål, man ønsker at opnå. Tegnene er en operationalisering af målene og bør være tilstrækkelig konkrete, således de kan iagttages. Herved bliver evalueringen også nemmere at foretage. Ændres der i processen i én kategori, bør der tjekkes op på de øvrige beslutninger, da kategorierne er indbyrdes forbundne.

 

 

 

 

10.1.3 Hvad er vores mål med læreplanen ?

 

Læreplanen skal sikre et højt fagligt niveau i fritidshjemmet og den skal være udformet således at alle medarbejdere kan benytte den i dagligdagen og inddrage den ved planlægningen af pædagogiske aktiviteter. Den skal være medarbejdernes daglige arbejdsredskab i institutionens hverdag. Læreplanen skal sikre refleksion hos den enkelte medarbejder og hele personalegruppen og skal således danne grundlag for udvikling af vores pædagogiske praksis. Læreplanen skal udvikles og justeres i forbindelse med evalueringerne. Den skal skærpe bevidstheden hos den enkelte medarbejder og hele medarbejdergruppen i forhold til det pædagogiske arbejde med en målsætning, at den enkelte medarbejder i højere grad vil være i stand til at formidle og begrunde vores pædagogiske arbejde til forældre og andre interesserede.

 


 

 

11. Forældresamarbejde

 

Samarbejdet med forældrene, samt deres indflydelse på institutionens hverdag, er beskrevet i den for os gyldige lovgivning. Ud over lovgivningens bestemmelser har vi formuleret en egen målsætning, som vi deler op i 3 hovedområder.

At skabe kontakt mellem hjem og institution, give indblik i institutionens pædagogiske sigte og dens arbejdsformer, give lejlighed til drøftelse af opdragelsesproblemer af generel og speciel art.

Konsultationer med enkelte pædagoger er muligt efter aftale. Det daglige omgangssprog er dansk, og møder og arrangementer på fritidshjemmet foregår ligeledes på dansk og kun undtagelsesvis på tysk.

Fritidshjemmets målsætning forudsætter, at forældrene i det omfang, det er muligt for dem, aktivt engagerer sig i fritidshjemmets arbejde. Der vil derfor med mellemrum blive tale om deltagelse i aktiviteter, arrangementer, møder mm., som vi regner med forældrene vil deltage i.

Vores samarbejdsråd bliver valgt på en forældreaften en gang per år i efteråret og består af mindst 3 personer. I alt afholder vi mindst en fællesforældreaften per år og ud over det en forældreaften for forældre til ny tilmeldte fritidshjemsbørn.

Møder imellem institutionens ledelse og samarbejdsrådet finder også sted mindst to gange per år. Samarbejdsrådet medlemmer kan i et vist omfang direkte tage indflydelse på institutionens pædagogik og økonomi. Samarbejdet mellem samarbejdsrådet og institutionens ledelse samt medarbejdere skal være præget af interesse, tillid og åbenhed overfor hinanden. I øvrigt gælder SdU’s regler for Børne- og Ungdomshusenes samarbejdsråd og forældrerepræsentation iht. § 17 og § 18 Beirat KiTaG.

 

 

 

 

12. Slutord

 

Vi håber, at vi var i stand til at give læseren et lille indtryk af vores holdninger, vores måde at arbejde og at det lykkedes at formidle, hvordan vores hverdag ser ud. Meningen med denne handle- og læreplan var og er ikke, at opfinde den pædagogiske verden helt nyt. Den lille gruppe, som har beskæftiget sig med den skriftlige udarbejdelse af indholdet, har læst sig klogt på de forskellige nævnte områder i forskellige fagbøger, fagblade og internetforer. Gruppen har kigget på forskellige institutioners handle- og læreplaner og så forskellige de til dels er, så har de dog altid det samme formål. De skal formidle institutionens virke udadtil, og de skal være et vejledende og fagligt instrument for den enkelte medarbejder i dagligdagen. I de forskellige afsnit er der mange gange nævnt nogle spilleregler, som institutionens medarbejdere, men også vores brugere og forældre skal overholde. Vi betragter disse spilleregler som en del af en indgået pasningsaftale hhv. klubmedlemskab. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til os på institutionen eller i telefonen.